strona główna

pliki

>> AKTUALNOŚCI:

 

 

 

Zmiana adresu e-mail.

 


  Uprzejmie informujemy że z dniem 01 czerwca 2011 zmienił się dotychczas obowiązujący adres e-mail office@naftobudowa.pl na naftobudowa@polimex.pl

 

  Wszelką korespondencję prosimy kierować na aktualny adres e-mail: naftobudowa@polimex.pl

 

 

Zakończenie formalnego procesu inkorporacji.

 

 

Szanowni Państwo,

  Z satysfakcją informujemy, że został zakończony formalny proces włączenia do Polimex-Mostostal siedmiu spółek zależnych działających w branży energetycznej i chemicznej, tj: Energomontażu Północ S.A., Naftobudowy S.A., Naftoremontu Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE Rybnik Sp. z o.o. oraz ECeRemont Sp. z o.o.

  W wyniku koncentracji zasobów wzmacniamy atrakcyjność naszej oferty, zwiększamy potencjał wykonawczy i zdolność do kompleksowej realizacji największych zadań inwestycyjnych.
Połączenie spółek umocnienia pozycję Polimex-Mostostal jako lidera polskiego rynku inżynieryjno-budowlanego z przychodami na poziomie 5 mld zł.

  Jesteśmy jednym z najważniejszych pracodawców w kraju z zatrudnieniem przekraczającym 13 tysięcy osób. Oferujemy unikalny i komplementarny zakres usług budowlano-montażowych świadczonych na zasadach generalnego wykonawstwa dla najważniejszych sektorów gospodarki: chemicznego, ochrony środowiska, energetyki, budownictwa przemysłowego, drogowego, kolejowego i ogólnego.

  Jesteśmy największym w Polsce producentem i eksporterem wielkoprzemysłowych konstrukcji stalowych. Możemy poszczycić się największym udziałem w rynku krajowym w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych. Grupa specjalizuje się też w produkcji urządzeń energetycznych i pieców technologicznych.

  Przeprowadzona reorganizacja ma szczególne znaczenie w kontekście planowanych bardzo poważnych inwestycji w polskiej energetyce, do realizacji których jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Przeprowadzona w ramach naszej Grupy inkorporacja tworzy szereg wymiernych korzyści dla naszych Klientów, Partnerów, jak również dla samej Grupy. W nowej odsłonie będziemy realizować powierzone nam zadania jak zawsze przy zachowaniu standardów najwyższej staranności i jakości, tylko jeszcze szybciej, pełniej i efektywniej.

   Konrad Jaskóła
   Prezes Zarządu
   Polimex-Mostostal SA

 

 


Polimex-Mostostal S.A., Zakład Naftobudowa, ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków, tel. + 48 12 6467500,  + 48 12 6467502

e-mail: naftobudowa@polimex.pl, www.naftobudowa.pl

Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa,  tel. + 48 22 8297100-09, fax +48 22 8260493

e-mail: kontakt@polimex.pl, www.polimex-mostostal.pl

NIP: 821-001-45-09, REGON: 71 025 20 31, KRS: 0000022460 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy 20.846.163,04 zł, kapitał wpłacony 20.846.163,04 zł